Nhà hàng The One

Năm 2015
Nhà hàng The One.
Địa điểm: Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội.