Nhà chị Lan

Năm 2015
Nhà chị Lan
Khu nhà ở phân lô đô thị Trung Văn, Hà Nội.
Diện tích 64 m2 x 4,5 tầng.