Biệt thự phân lô Quận 7

Năm 2013
Biệt thự phân lô đô thị Quận 7
Địa điểm: Quận 7, Tp Hồ Chí Minh