Biệt thự Bắc Ninh

Năm 2013
Biệt thự chị Linh
Địa điểm: Đồng Kỵ Bắc Ninh.